Andmekaitsepoliitika

Meil on väga hea meel, et külastate meie veebilehte. Teie isiklike andmete kaitse on meile oluline ning soovime, et tunneksite ennast meie veebilehel turvaliselt. Kaitseme teie isikuandmeid ja privaatsust ning töötleme teie isikuandmeid vastavalt sellele andmekaitsepoliitika, Eesti isikuandmete kaitse seadusele ja EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (“GDPR”).

Vastutava töötleja nimi ja aadress

SYNLAB Eesti OÜ (aadress: Veerenni 53a, 10138, Tallinn) vastutab veebilehtede www.synlab.ee ja www.minu.synlab.ee eest isikuandmete kaitse seaduse ja EL isikuandmete kaitse üldmääruse mõistes.

Andmekaitsespetsialist

Meie andmekaitsespetsialistiga saate isikuandmete kaitse teemadel ühendust võtta aadressil: andmekaitse(at)synlab.ee.

Isikuandmed

Isikuandmeteks loetakse igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimis­tunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Ka meie veebilehe kasutamise andmed on isikuandmed. Veebilehe kasutamise kohta kogume järgnevat teavet: teave teie külastuste kohta – näiteks andmevahetuse ulatus, asukoht, kust meie veebilehte külastate ning millist sisu meie veebilehel kasutate. Sellise teabe saamiseks kasutame logifaile ja küpsiseid. Logifailide ja küpsiste kasutamise kohta leiate rohkem infot „Küpsiste poliitika“ nime kandvast dokumendist (https://synlab.ee/kupsiste-poliitika). 

Eesmärk ja töödeldavad isikuandmed

Millisel määral me teie isikuandmeid kogume ja töötleme, sõltub sellest, kas külastate veebilehte selleks, et vaadelda üldiselt kättesaadavat infot või soovite kasutada lisateenuseid:

a) Üldinfo kasutamine
Kui soovite meie veebilehel vaadelda ainult üldiselt kättesaadavat infot, ei ole teil põhimõtteliselt vaja meile oma isikuandmeid edastada. Sellisel juhul me ainult salvestame andmed, mida teie internetilehitseja meile automaatselt saadab.

Nendeks on näiteks:

 • teie arvuti IP-aadress
 • veebilehe külastamise kellaaeg ja kuupäev
 • teie veebilehitseja tüüp, versioon ja seadistused
 • millist operatsioonisüsteemi kasutate (Windows, iOS, Linux jne)
 • andmeedastuse maht ja laadimise seis
 • milliselt veebilehelt te meie lehele jõudsite
 • muud sarnased andmed ja teave, mis aitab vältida ja ennetada küberrünnakute ohtu meie infosüsteemidele.

Teie arvuti IP-aadressi salvestatakse logifailides ainult seni kuni te meie veebilehte kasutate ja seejärel kustutatakse need või muudetakse lühendamise teel anonüümseks. Teisi andmeid säilitatakse piiratud aja jooksul. Me kasutame neid andmeid oma veebilehe korrektse töö tagamiseks – esmajoones selleks, et märgata ja kõrvaldada võimalikke tõrkeid, tuvastada veebilehe koormust ja teha parandusi.

b) Täiendavate teenuste kasutamine
Kui kasutate meie ettevõtte teisi teenuseid meie veebilehe vahendusel, võib teil olla vajalik meile täiendavaid isikuandmeid avaldada.

Milliseid isikuandmeid erinevatel juhtudel kogume, on märgitud konkreetse andmete sisestamisvälja juures.

Kogume üksnes selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud teie poolt valitud teenuse pakkumiseks – näiteks teie e-posti aadressi kasutame tellimusega seotud info edastamiseks, kui olete valinud selle kanali. Kui olete valinud SMSiga info saamise võimaluse, saadetakse teile infot tellimuse kohta SMSiga.

Kui olete valinud pangalingiga maksemeetodi, suunatakse teid edasi kolmanda osapoole veebilehele. Siinkohal mainime, et meie ei vastuta sellise kolmanda osapoole poolt isikuandmete kogumise ja töötlemise eest ning see andmekaitsepoliitika ei kata kolmanda osapoole lahendusi.

Mõned väljad teenuse tellimisel on vabatahtlikud. Andmeväljad, mis kindlasti tuleb täita, on tähistatud tärnikesega (*). Selliste andmete kogumine ja töötlemine toimub üksnes teie poolt tellitud teenuse täitmiseks.

Tagasiside veebivorm

Meie veebilehel on teil võimalus meiega ühendust võtta veebivormi abil. Sinna sisestatud sõnumi vastuvõtja on SYNLABi klienditeenindusosakond. Isikuandmeid, mida läbi selle veebivormi edastate, kasutatakse üksnes teie päringuga / tagasisidega tegelemiseks ning kustutatakse veebiserverist. Samas tuleb märkida, et sõnumi vastuvõtjad võivad sõnumit säilitada vastavalt selle sisule ja iseloomule ettenähtud aja vältel. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele.

Veebivormi sisestatud andmete edastamine on krüpteeritud – lisaks TLS 1.2 transpordil krüpteerimise oleme krüpteerinud ka kogu andmeedastuse. 

Uudiskiri

Kui soovite saada meie terviseuudiseid, on meil vaja teie e-posti aadressi ja kinnitust, et just teie olete selle e-posti aadressi omanik ja olete andnud nõusoleku selliste uudiskirjade saamiseks. Neid andmeid kogutakse üksnes uudiskirja saatmiseks ja selleks, et dokumenteerida teie nõusolekut. Neid andmeid kolmandatele osapooltele ei saadeta. Teil on võimalus igal ajal uudiskirjast loobuda.

Uudiskirja saajaks registreerudes kogutakse järgmiseid isikuandmeid:

 • arvuti IP-aadress
 • uudiskirja tellimise kellaaeg ja kuupäev

 Lisaks sellele kogutakse meie uudiskirja saajatelt:

 • sisendi tüüp
 • päringu teinud arvuti IP-aadress
 • kuupäev ja kellaaeg
 • kasutaja tarkvaraagent
 • operatsioonisüsteem (Windows, iOS, Linux jne)
 • milliselt veebilehelt päring on tehtud

Andmete töötlemise aluseks on registreerimise käigus antud nõusolek, kus on viidatud ka käesolevale andmekaitsepoliitikale.

Me ei avalda teie isikuandmeid

Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul kui olete andnud selleks nõusoleku või kui see on seadusega nõutud (sh kohtuvaidluste korral). Isikuandmete kolmandate osapooltega jagamine võib osutuda vajalikuks näiteks kriminaalmenetluse käigus tehtud päringutele vastamiseks, ohtlike olukordade vältimiseks või intellektuaalomandi kaitseks. 

Andmekaitse ja kolmandate osapoolte veebilehed

Meie veebileht võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebilehtedele ja ka vastupidi. Selliste linkide puhul tuleb arvestada, et meie ei vastuta kolmandate osapoolte sisu eest ega andmekaitse­põhimõtete järgimise eest. Palun hoolitsege, et oleksite teadlik sellistel veebilehtedel kehtivatest andmekaitse­põhimõtetest enne mis tahes isikuandmete avaldamist.

Turvalisus

Informatsiooni, mida meile avaldate, hoitakse Euroopa Liidus asuvates serverites. Lisaks sellele hoolitseme oma veebilehe ja muude süsteemide turvalisuse eest rakendades tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et nendes hoitud teave oleks kaitstud kaotsimineku, hävimise ning volitamata juurdepääsu, muutmise või levitamise eest. Isikuandmeid edastame krüpteeritult.

Teie õigused

Teil on õigus:

 • saada tasuta teavet, milliseid andmeid me teie puhul töötleme (õigus olla informeeritud)
 • saad kinnitust, kas me töötleme teie isikuandmeid (õigus saada ülevaadet)
 • nõuda meilt, et teie isikuandmed kustutaksime, kui seda võimaldavad ka teistest seadustest tulenevad nõuded (õigus unustamisele)
 • teie isikuandmete korrigeerimist ja täiendamist, kui need on ebakorrektsed (õigus parandada enda andmeid)
 • nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist (õigus töötlemise piiramisele)
 • õigus saada enda isikuandmed struktureeritud ja masinloetavas formaadis (õigus andmete edastamisele)
 • õigus vaidlustada enda isikuandmete töötlemist (õigus esitada vastuväiteid)
 • teil on õigus mitte lubada, et teie kohta tehakse otsuseid üksnes automaatsete protsesside alusel, nagu näiteks profileerimine (õigus saada teavet automaatotsuste kohta)
 • veel on teil õigus igal ajal tagasi võtta vabalt antud nõusolek enda andmete töötlemiseks.

Täiendavat teavet oma õiguste ja nende rakendamise kohta saate alati küsida meie andmekaitseametnikult.

Isikuandmete kustutamine

Me töötleme ja hoiame isikuandmeid üksnes senikaua kuni neid on vaja eesmärgi täitmiseks ning vastavalt kehtestatud säilitusaegadele (seadustest või tehingu iseloomust tulenevad säilitusajad). Kui isikuandmete säilitusaeg on möödunud, isikuandmed kustutakse vastavalt andmekaitsealasele seadusandlusele.

Õigus esitada kaebus

Teil on alati õigus pöörduda riikliku Andmekaitseinspektsiooni (info(at)aki.ee) poole, kui soovite esitada kaebuse teie isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta.

Viimati muudetud: 10.01.2022

SYNLAB Eesti OÜ
Veerenni 53a
Tallinn 10138
Eesti